THAY PIN ZIN IPHONE 8 CHÍNH HÃNG

mòn nhiều – Phần trăm pin sụt bất thường, không đều do pin báo ảo – Đột ngột tắt nguồn, reset liên tục, treo logo – Máy dùng nóng hơn bình thường do pin lỗi sinh nhiệt cao – Máy bị bung ra, cong lên do pin lỗi bị phồng đẩy màn lên (pin bị […]